Er valt winst te behalen door van tijd tot tijd naar de bedrijfsprocessen te kijken, op zoek naar wat sneller of beter kan. De inzet van de juiste hulpmiddelen kan een verbetering ondersteunen. Daarin zit mijn passie; mijn klanten helpen door structuur te maken met behulp van software.

Ik kan u helpen met het identificeren en meetbaar maken van bottlenecks zodat de haalbare winst in het proces helder wordt, en de oplossing; het zoeken naar of het bouwen van de juiste software.

Ik help u graag met:

  • Interim IT management
  • Project management
  • Functionele specificaties (RFP voor aanbestedingen)
  • Technische specificaties
  • Gebruikers trainingen
  • Business Intelligence (BI) rapportage